top of page

Een zorgeloos uitzicht

HYBA Verzekeringen
Contact
Wij maken graag een afspraak met u!

maandag - vrijdag

09:00 - 18:00

 

zaterdag

9:00 - 13:00

 

Bezoek alleen op afspraak.

Vragen? U kunt ons altijd bellen of mailen voor meer informatie. 

Telefoon:   +31 6 40 666 020

Email:       info@hyba.nl

Interesse? Wij nemen graag contact met u op!

Success! Message received.

Een telefoontje is voldoende

 

Wij adviseren u graag over de risico's die u verzekerd wilt hebben. Uw wensen en behoeften staan op nummer één!

Zorgeloos zakendoen

 

Wij adviseren u graag over zakelijke verzekeringen, zoals brandverzekeringen of bijvoorbeeld taxiverzekeringen.

Zorgeloos leven

 

Wij adviseren u graag over particuliere verzekeringen, zoals inboedelverzekeringen of bijvoorbeeld een aansprakelijheidsverzekering.

Wij brengen kosteloos alle mogelijkheden voor u in kaart

  • Facebook Basic
  • Black Instagram Icon
  • Twitter Basic
  • Black LinkedIn Icon

Privacystatement

HYBA Verzekeringen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

HYBA Verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hyba.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HYBA Verzekeringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. HYBA Verzekeringen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HYBA Verzekeringen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HYBA Verzekeringen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hyba.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HYBA Verzekeringen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HYBA Verzekeringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hyba.nl

bottom of page